rubrika

Tonery

Zdá sa Vám cena tonerov príliš vysoká, myslíte si že je zbytočné investovať veľa peňazí do spotrebného materiálu, ale záleží Vám na kvalite ? Neváhajte nás kontaktovať, my Vám poskytneme vysoko kvalitné certifikované tonery bez karcinogénneho prachu za dobrú cenu, či už originály alebo repasované. Poskytujeme: atramentové náplne laserové tonery pásky do tlačiarní  

Software pre reštaurácie, hotely ale aj klasické prevádzky

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame ekonomický software, ktorý je pre Vás tým pravým riešením. Účtovný systém OBERON je určený pre malé a stredne veľké firmy. Ponúka okrem pravidelnej aktualizácie priam neprekonateľný pomer cena/výkon, každá nová verzia niečím novým príjemne prekvapí… Súčasťou systému OBERON sú aj pokladničné systémy, ktoré sa vo svojej triede radia […]

Ekonomický software

Výkonný modulárny systém určený pre malé a stredné firmy s tradíciou od roku 1990. Oceníte: jednoduché a rýchle zadávanie údajov stabilitu systému, pravidelnú aktualizáciu a vývoj rýchle spracovanie a neobmedzený počet zadávaných dokladov V cene získate legislatívnu aktualizáciu a podporu na  1 rok !

Novinky vo svete IT

Microsoft sľubuje firmám lepšie zabezpečenie s Windows 10 Terry Myer­son, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre ope­rač­né sys­té­my, o dô­my­sel­nej­šom sys­té­me na kon­tro­lu ak­tua­li­zá­cií, kto­rý bu­de k dis­po­zí­cii pre fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10, ho­vo­ril vo svo­jej pred­náš­ke na kon­fe­ren­cii Build a šir­šie ho ob­jas­nil na blo­gu Win­dows. Ide naj­mä o fun­kciu Se­cu­re Boot, te­da spúš­ťa­nie sys­té­mu za­bez­pe­če­né na har­dvé­ro­vej […]