Month – máj 2015

Tonery

Zdá sa Vám cena tonerov príliš vysoká, myslíte si že je zbytočné investovať veľa peňazí do spotrebného materiálu, ale záleží Vám na kvalite ? Neváhajte nás kontaktovať, my Vám poskytneme vysoko kvalitné certifikované tonery bez karcinogénneho prachu za dobrú cenu, či už originály alebo repasované. Poskytujeme: atramentové náplne laserové tonery pásky do tlačiarní  

Software pre reštaurácie, hotely ale aj klasické prevádzky

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame ekonomický software, ktorý je pre Vás tým pravým riešením. Účtovný systém OBERON je určený pre malé a stredne veľké firmy. Ponúka okrem pravidelnej aktualizácie priam neprekonateľný pomer cena/výkon, každá nová verzia niečím novým príjemne prekvapí… Súčasťou systému OBERON sú aj pokladničné systémy, ktoré sa vo svojej triede radia […]

Ekonomický software

Výkonný modulárny systém určený pre malé a stredné firmy s tradíciou od roku 1990. Oceníte: jednoduché a rýchle zadávanie údajov stabilitu systému, pravidelnú aktualizáciu a vývoj rýchle spracovanie a neobmedzený počet zadávaných dokladov V cene získate legislatívnu aktualizáciu a podporu na  1 rok !

Kamerové systémy

Svojím zákazníkom odporúčame a dodávame vysokokvalitné kamerové systémy s digitálnym rozlíšením. Indoor/outdoor kamery s vysokým rozlíšením pomáhajú zabezpečovať vaše záujmy, majetok. Výhodou je že poskytujeme ku kamerám sotfware, ktorý je už tiež dostupný aj pre Vaše smartfóny, to znamená že máte všetko pod kontrolou 24 hod. denne a 7 dní v týždni. HiWatch IP kamery – 1,3 […]

Novinky vo svete IT

Microsoft sľubuje firmám lepšie zabezpečenie s Windows 10 Terry Myer­son, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre ope­rač­né sys­té­my, o dô­my­sel­nej­šom sys­té­me na kon­tro­lu ak­tua­li­zá­cií, kto­rý bu­de k dis­po­zí­cii pre fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov Win­dows 10, ho­vo­ril vo svo­jej pred­náš­ke na kon­fe­ren­cii Build a šir­šie ho ob­jas­nil na blo­gu Win­dows. Ide naj­mä o fun­kciu Se­cu­re Boot, te­da spúš­ťa­nie sys­té­mu za­bez­pe­če­né na har­dvé­ro­vej […]